Astellas - úvodní strana

Astellas Pharma s.r.o. (“Astellas Česká republika”) je členem asociace European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”), členem Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu (“AIFP”) v České republice.

EFPIA Disclosure Code 2014 (v České republice pojmenovaný Transparentní spolupráce) požaduje po všech členských společnostech dokumentovat a zveřejňovat určité typy Plnění, kterou jsou přímo nebo nepřímo poskytovány Zdravotnickým odborníkům (“HCP”) či Zdravotnickým organizacím (“HCO”).

Astellas Česká republika zveřejňuje Plnění Zdravotnickým odborníkům a Zdravotnickým organizacím v souladu s požadavky EFPIA Disclosure Code, lokálního Etického kodexu a ostatních legálních požadavků jako i požadavků na ochranu osobních údajů (včetně, ale není omezen pouze na směrnice EU o ochraně údajů číslo 95/46 / ES a platnými lokálními právními předpisy).

Náš závazek: Astellas Česká republika je plně odhodlána zajistit větší transparentnost v našem odvětví a posílit důvěru veřejnosti ve vztahy mezi farmaceutickými společnostmi a Zdravotnickými odborníky.

Zveřejnění Plnění za rok 2015 je publikováno na lokálních webových stránkách místní asociace – www.transparentnispoluprace.cz

 

Novinky

CSR - Corporate Social Responsibility

Společnost Astellas Pharma Europe podporuje projekty, které zachraňují lidské životy a dávají lidem po celém světě naději na lepší život.

více

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o. (“Astellas Česká republika”) je členem asociace European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”), členem Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu (“AIFP”) v České republice.

více