astellas - o společnosti

Filozofie Astellas Pharma Europe odráží postoj společnosti vůči všem jejím partnerům – zákazníkům, akcionářům, zaměstnancům a globální komunitě.

Firemní filozofie Astellas Group má tři prvky: raison d´être, poslání a přesvědčení.

Náš raison d´Être

Přispívat k zlepšování zdraví lidí po celém světě poskytováním inovativních a spolehlivých farmaceutických produktů.

Poslání

Trvale udržitelné zvyšování firemní hodnoty.

  • Astellas bude usilovat o zvyšování své firemní hodnoty trvale udržitelným způsobem,
  • Astellas bude usilovat o to, aby se stala společností první volby pro všechny své partnery, včetně zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a celé globální komunity,
  • Astellas bude i nadále plnit své závazky vůči všem svým partnerům, jednat eticky a aktivně poskytovat důležité informace.

Přesvědčení

Společnost Astellas bude vždy tvořena lidmi, kteří jednají v souladu s etickým kodexem a podle svého nejlepšího přesvědčení.

  • Vysoký smysl pro etiku – své jednání budeme vždy podřizovat přísným etickým zásadám
  • Orientace na zákazníka – uspokojování potřeb našich zákazníků je pro nás prioritou
  • Kreativita – stále budeme hledat nové cesty a usilovat o vytváření nových hodnot.
  • Konkurenceschopnost – naše pozornost bude i nadále zaměřena na okolní svět a naše úsilí věnováno rychlému a aktivnímu vytváření nových a lepších hodnot

Novinky

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o. (“Astellas Česká republika”) je členem asociace European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”), členem Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu (“AIFP”) v České republice.

více

CSR - Corporate Social Responsibility

Společnost Astellas Pharma Europe podporuje projekty, které zachraňují lidské životy a dávají lidem po celém světě naději na lepší život.

více