astellas - veřejně přístupný odborný informační servis

U léku Qutenza došlo k převodu držitele rozhodnutí o registraci na společnost Grünenthal GmbH v Německu, registrační číslo EU/1/09/524/001, EU/1/09/524/002.
http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000909/WC500040453.pdf

U níže uvedených přípravků došlo k převodu držitele rozhodnutí o registraci na společnost LEO Pharma A/S Dánsko:
Locoid 0,1 % drm.crm reg.č. 46/896/92-C
Locoid 0,1 % Lotion drm.sol. reg.č. 46/142/93-C
Locoid 0,1 % drm. ung. reg.č. 46/893/92-C
Locoid Crelo 0,1 % drm.crm. reg.č. 46/013/96-C
Locoid Lipocream 0,1 % drm.crm. reg.č. 46/097/93-C
Pimafucin drm.crm. reg.č. 26/160/71-C
Pimafucin vag.glb. reg.č. 54/1202/94-C
Pimafucort drm.ung. reg.č. 46/571/93-C
Pimafucort drm.crm. reg.č. 46/572/93-C
Protopic 0,03 %; 0,1% reg.č. EU/1/02/201/001-006
Zineryt drm.sol. reg.č. 46/202/89-C

Kosmetický přípravek Lipobase Repair je nadále distribuován také spol. LEO Pharma A/S Dánsko.

V souladu se zákonem č. 378/2007Sb., jsou příbalové informace našich produktů vytvořeny ve formátu přístupném i nevidomým a slabozrakým.

Novinky

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o. (“Astellas Česká republika”) je členem asociace European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”), členem Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu (“AIFP”) v České republice.

více

CSR - Corporate Social Responsibility

Společnost Astellas Pharma Europe podporuje projekty, které zachraňují lidské životy a dávají lidem po celém světě naději na lepší život.

více