astellas - veřejně přístupný odborný informační servis

U léku Qutenza došlo k převodu držitele rozhodnutí o registraci na společnost Grünenthal GmbH v Německu, registrační číslo EU/1/09/524/001, EU/1/09/524/002.
http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000909/WC500040453.pdf

U níže uvedených přípravků došlo k převodu držitele rozhodnutí o registraci na společnost LEO Pharma A/S Dánsko:
Locoid 0,1 % drm.crm reg.č. 46/896/92-C
Locoid 0,1 % Lotion drm.sol. reg.č. 46/142/93-C
Locoid 0,1 % drm. ung. reg.č. 46/893/92-C
Locoid Crelo 0,1 % drm.crm. reg.č. 46/013/96-C
Locoid Lipocream 0,1 % drm.crm. reg.č. 46/097/93-C
Pimafucin drm.crm. reg.č. 26/160/71-C
Pimafucin vag.glb. reg.č. 54/1202/94-C
Pimafucort drm.ung. reg.č. 46/571/93-C
Pimafucort drm.crm. reg.č. 46/572/93-C
Protopic 0,03 %; 0,1% reg.č. EU/1/02/201/001-006
Zineryt drm.sol. reg.č. 46/202/89-C

Kosmetický přípravek Lipobase Repair je nadále distribuován také spol. LEO Pharma A/S Dánsko.

V souladu se zákonem č. 378/2007Sb., jsou příbalové informace našich produktů vytvořeny ve formátu přístupném i nevidomým a slabozrakým.

Novinky

CSR - Corporate Social Responsibility

Společnost Astellas Pharma Europe podporuje projekty, které zachraňují lidské životy a dávají lidem po celém světě naději na lepší život.

více

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o. (“Astellas Česká republika”) je členem asociace European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”), členem Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu (“AIFP”) v České republice.

více