astellas - o společnosti

Astellas Pharma Global Development Europe (APGD-EU) zaujímá přední místo v oblasti vědy a technologie.

Naší strategií v rámci výzkumu a vývoje (R&D) je akcelerace a obchodní využití nových léčiv, čemuž napomáháme pravidelným investováním prostředků do perspektivních R&D projektů v rámci předem jasně definovaných terapeutických oblastí.

Astellas Pharma Global Development Europe vnímá svoji globální odpovědnost za výzkum a vývoj v následujících oblastech: .

  • Urologie
  • Diabetes/Metabolická/Ledvinová/Kardiovaskulární onemocnění
  • Transplantační medicína
  • Zánětlivá onemocnění/Imunologie
  • Onemocnění CNS
  • Infekční onemocnění
  • Onkologie

Novinky

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o. (“Astellas Česká republika”) je členem asociace European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”), členem Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu (“AIFP”) v České republice.

více

CSR - Corporate Social Responsibility

Společnost Astellas Pharma Europe podporuje projekty, které zachraňují lidské životy a dávají lidem po celém světě naději na lepší život.

více